Om Devoteket

Home / Om Devoteket

Visjon
Det finnes ingen grense for hva vi kan få til!
Kongsberg næringsliv trenger yngre grensesprengende krefter som har nye ideer mot “Norge 6.0”. Vitensenteret støtter denne satsingen gjennom inspirerende og eksperimenterende prosjekter mellom barn og unge og næringslivet.

Kongsberg Vitensenter - devoteket ble etablert i 2003 i et samarbeid mellom næringslivet og Kongsberg Kommune.

Mål
Vårt hovedmål er å gi barn og unge en positiv erfaring og mestring, som motiverer til videre utforsking og utdanning. Vi vil at alle unge i Kongsberg skal ha Vitensenteret som den foretrukne læringsarenaen innenfor vitenskap og teknologi!

Kongsberg Vitensenter – devoteket tilbyr teknologisekken til barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Kongsbergregionen. Vi er et læringssenter for teknikk, energi, 3D-design og animasjon, hvor teknologi står sentralt. Elevene lærer teknikker, og bruker instrumenter eller programvare for å løse utfordringer. Det blir lagt vekt på praktisk tilnærming og mestring i arbeidsprosessen. Slik får elevene en opplevelse av hvordan teknologi bidrar i utviklingen av samfunnet. Kongsberg Vitensenter – devoteket er et viktig redskap for Kongsbergskolen.

HVORFOR TA MED KLASSEN PÅ ET BESØK?

• Vi har pedagogisk utviklet materiell som motiverer og inspirerer elevene
• Vi har kompetente og inspirerende veiledere
• Vi har fritidstilbud i tråd med skoletilbudene, og kan gi et komplett tilbud til elevene
• Vi er en alternativ læringsarena
• Vi tilbyr en aktiv og praktisk læringsprosess 
• Vi fremmer innovativ tenkning, og gir rom for utvikling og nyskaping
• Vi er et møtested mellom skole og næringsliv

Trenger du flere grunner, ta kontakt med oss da vel! Vi ser fram til å høre fra deg! 

Kontakt

 • 48 16 60 20
 • devoteket@kongsberg.kommune.no
 • Kongsberg Vitensenter
  Hasbergs vei 36
  3616 Kongsberg

  Du finner oss i 4.etasje på Krona
  Inngang fra biblioteket